ประชาสัมพันธ์

  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตของ Server ทำให้การทำงานช้า จึงขอให้นักเรียนที่ฟังผลแล้วออกจากระบบโดยปิดโปรแกรมที่ใช้ฟังผลสอบ เพื่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ สามารถเข้าฟังผลได้